Skip to product information
1 of 1

Riverdale Judaica

Shir HaShirim Mevoer Zamir Cohen שיר השירים מבואר זמיר כהן

Shir HaShirim Mevoer Zamir Cohen שיר השירים מבואר זמיר כהן

Regular price $16.00 USD
Regular price Sale price $16.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

הספר מבאר את המשל והנמשל בשיר השירים שהוא ספר אהבה בינינו לבין אבינו שבשמים הרב זמיר כהן כדרכו הבהירה מסביר בטוב טעם את שיר השירים פירוש המילים , פירוש המשל והנמשל ואת כוונת שלמה המלך בכתיבת שיר השירים

View full details